همانطور که در قسمت اول گفتم ابتدا باید یک مداح مرجع برای خود انتخاب کنید این مداح میتواند خصوصیاتی که گفته شد یا شباهت صدا به شما را داشته باشد یا ذاتا فقط او را قبول داشته باشید ، مداح های خوب و صاحب سبک در کشور ما بسیار می باشند
قبل از شروع به مداحی فقط به مداحی گوش بدهید . انقدر گوش بدهید تا شعر ها و سبک هایشان را از بر بشوید . بعد از مدتی که فقط گوش دادید و حفظ شدید تمام شعر را شروع کنید و همراه او بخوانید . بعد از مدتی صدای آن مداح را قطع کنید و تنهایی بخوانید اما دقیقا همان چیزی را که آن مداح مرجع می خواند شما هم بخوانید . این کار شما راتقلید می گویند الان در دستگاهی که آن مداح مداحی می کرد شما هم مداحی می کنید . سعی کنید از شعر ها و نوا های ساده که ادای آن برای شما راحت تر است شروع کنید تا دچار مشکل نشوید . ممکن است این سبک و دستگاه های اول سبک مادر شما بشود ، پس سعی کنید راحت و قشنگ باشد .
سبک مادر سبکی است که معمولا شروع مداحی را شامل میشود یا بهتر است بگویم سبکی است که مداح بیشتر با آن میخواند .
اگر مداحی سبکی را که دارد میخواند فراموش کند معمولا برای اصلاح آن به سبک مادر برمیگردد .