مداحی یه عمل مستحبه و لازم نیست همه مداح باشیم . انجام ندادن عمل مستحب هم از انجام دادنش بهتره .

من مداحم ... ولی خیلی کمبود ها دارم که تا کامل درست نشن ترجیح میدم مداحی نکنم . مداح یه شخص شاخصه و شناخته شده و همه مردم قبولش دارن . به عنوان یه کسی که حضرت آقا هم فرمودند تاثیر گذاری مداح از تاثیر گذاری روحانیت بیشتره و چند برابره .

مداح باید از همه نظر نمونه و روشن فکر باشه . مداح باید شاخص باشه . جلسه مداح باید نمونه باشه و به دور از عوامل مخرب و توطئه های دشمن . دور از ساز و نواهای دشمن و بیگانه باشه . به دور آهنگ و موسیقی های متحرک و غیر اسلامی باشه .

من مداحم ولی از خیلی جلسات روضه و سینه زنی که به پا می شود گله و شکایت دارم . در سینه زنی هایی که سینه زنان عریان میشوند راه عبور و ورود حضرت زهرا بسته می شود . ما به مهمانی می رویم بهترین لباس ها را می پوشیم . مهمانی حضرت زهرا میرویم هم باید بهترین لباس نوکری را بپوشیم . درست از بدن اربابمان را عریان کردند ولی ارباب راضی نیست و نبود به عریان شدن . کنترل جلسه دست مداح است . پس نباید جلسه مداحی ما عریان شوند . این کار به فرموده مقام معظم رهبری نیز نهی شده است وفرمایش کردند که ترک شود . پس از این به بعد در مجالس روضه هایمان عریان نشویم . اگر سینه زنی هم عریان نشو .

نوای حسین در آسمان ها می پیچد و عرشیان و ملائک اسم حسین را صدا میزنند و گریه می کنند اما با لحن و صورت درست نه با لحنی که در شورهایمان اسم ارباب را صدا میزنیم . امام صادق فرمود شیعیان ما اگر اسم حسین را سه بار بشنوند به گریه می افتند نه اینکه از آن به عنوان یک ضرب استفاده کنند . ذکر حسین ها در شور اشتباه و زننده است و باید ترک شود .

از دم و نوحه و دستگاه های قدیمی تر استفاده کنیم . دستگاه ها و آهنگ های جدید تر مخرب و دور از شان اهل بیت می باشد .

مداح باید از هر نظر الگو باشد چون اسم حسین را دارد و نباید حرمتش را بشکند . یا مداحی نکنیم یا می کنیم آبروی اهل بیت را نبریم . من مربی مداحی نیستم ولی این نکات را باید تذکر بدهم تا مجالس اهل بیت ما اصلاح شوند و مجالسی در شان اهل بیت برگزار کنیم .

از زمان پیامبر نوشیدن شراب و می و مستی حرام اعلام شد . ترویج کار حرام و یا نسبت کار حرام به اهل بیت گناه دارد . لذا خواهشمندم مداحان عزیز از الفاظی مانند می ، مستی و ... خود داری کنند .

انشالله روزی عزادلری های ما به شکل درست و امام زمان پسند انجام شود .