بعضی وقتا آدم باید حرف دلشو بزنه تا سبک بشه

یه درد ... یه غم ... یه چیزی که عذاب میده آدم رو و ازش نگرانه

ولی خیلی از این چیزا شخصین و فضای مجازی جای این حرفا نیست

با اینکه سخته 

ولی ترجیح میدم ازش نگم

من به این میگم سکوت سنگین ...


سکوت سنگین ...