سلام

دوستان وبلاگی و دنبال کنندگان عزیز

من میرم تو پنلم بجا اینکه دنبال کنندگان زیاد بشن کم میشن هی

لطفا در صورت قطع ارتباط به ما هم خبر بدین که بدونیم و اگه مقدوره بگین علت رفتنتون رو و انتقاد و پیشنهاداتون رو بنویسین

راستی برا شمام انقدر مصرف نت بیان بالاس ؟؟

کاش به برو بچ بلاگ بگیم این مشکل و خیلی از مشکلات رو