بعد از ضربت زدن به فرق مبارک ابن ملجم دستگیر شد و زندانی دست امام حسن کریم اهل بیت بود
حضرت امیر شیر می نوشید ، جویای حال ابن ملجم می شدند و می پرسیدند که آیا به ابن ملجم هم شیر داده اید ؟
حال زندانی نزد کریمان چنین بود ، یادی کنیم از اسرای هشت سال دفاع مقدس که به سختی شکنجه شدند
تا در لحظه شهادت حضرت علی ، امام حسن پرسیند با ابن ملجم چه کنیم که حضرت فرمودند یک ضربه در مقابل یک ضربه
و امام حسن رفتند برای اجرای حکم و چنان ضربتی به فرق یزید زدند که فرق ابن ملجم به دو نیمه تقسیم شد .


به امید روزی که تمام ابن ملجم های زمان به دست مبارک امام زمان نیست و نابود بشن .


نکته قابل توجه دیگر این است که دشمنی های حضرت حتی بعد از شهادت هم خاتمه پیدا نکرد و جعل حدیث های پیامبر که حتی از بعد وفات پیامبر هم رخ داده بود به شدت ادامه پیدا کرد که دیگر کل اهل بیت را نابود کنند و اسمی از آنان باقی نگذراند

بیش از صد و اندی سال قبر مبارک امام علی پنهان بود و بعد ها مشخص شد .

غریب شصت سال این شخصیت بزرگ اسلامی بالای مناره ها لعن و نفرین شدند .


توضیحاتی درباره انگیزه شخص ابن ملجم از قتل امیر المومنین :


ابن ملجم شخصی بود که به واسطه نگاه حرام و در پشت سیاست های افرادی که دشمن امیر المومنین بودن دست به شهید کردن این امام زدند

دشمنان امام علی نقشه قتل حضرت رو کشیدند اما علت اصلی این که ابن ملجم که  یکی از یارای قدیمی پیامبر و امام علی بود اهل قرآن و نماز شب بود ، دست به شهادت حضرت زد اون نگاه حرامی بوده که انداخته نه عشقش
عشق مقدسه ولی نگاه حرام این کار رو کرده باابن ملجم
انگیزه شخص ابن ملجم بخاطر اون نگاه بوده
ولی یک سیاستی پشت این ماجرا بوده و دشمنی دشمنان اهل بیت امام علی و یازده پسرش رو شهید کردند و پسرش آخرش هم پشت پرده غیبت زندگی میکنه
اگه معنی مطلب رو فهمیده باشید اینه که نگاه حرام حتی میتونه باعث امام کشی بشه
کسی که با نامحرم میگه و میخنده و نگاهش آلودس نباید ادعا کنه که یار و یاور امام زمانشه بلکه از دشمنای امام زمانه

این ها توضیحاتی بود که در نظرات هم بحث شد و لازم دیدم دوباره توضیح بدم .