از نیرو های امنیتی و انتظامی کشور خواستاریم که عاملین عملیات تروریستی در منطقه ریجاب و سوء قصد به نماینده مجلس اسلام آباد غرب و دالاهو دکتر فلاحت پیشه ، هر چه سریع تر بازداشت شوند و به سزای اعمالشان برسند .

امنیت در نظام اسلامی خیلی مهم است و باید به آن توجه بسیاری شود ، نمی گوییم امنیت نیست اما واقعا قتل هایی اتفاق می افتند که خون به دل می شویم چه ترور سیاسیون و مردمان عادی خیلی دلخراش است .

گروهک تروریستی بعد از حمله به دکتر فلاحت پیشه ماشین خود را آتش زده و از مرز ها خارج شده اند یعنی یک کار برنامه ریزی شده و از پیش تعیین شده و برای نیروهای ما خیلی بد است که بشنوند به راحتی عاملین فرار کرده اند در حالی که باید بعد از حمله تمامی مرز ها مورد کنترل قرار گرفته می شد . این چه دلیلی دارد را باید توضیح دهید .

یک سری بیایند ما را در خاک خودمان بکشند و بعد به راحتی فرار کنند و در خارج از مرز ها آزادانه بگردند .

اینجا صراحتا اعلام می کنیم از این حوادث اخیر به سادگی نمی گذریم و باید پاسخ بشنویم و عاملین این عملیات به دست قانون نیست و نابود شوند تا شاید باعث آرامش خاطر روح شهدایی شود که امروز به قطعه شهدا رفتند و تشییع شدند .

یاد سوء قصد به مقام معظم رهبری افتادیم که از مرور آن دلمان می لرزد و آثارش در آن نماز جمعه بعد از فتنه شد جمله جانسوزی که هنوز به یادمان هست : من جسم ناقصی داریم .

از الان کنترل کنیم که اتفاقات بد تری نیفتد