خداوند به انسان مغرور نگاه نمی کند .

کل جهان و هستی ، نیستی مطلق را در شش روز به وجود آورد ، به تنهایی ، نه اینکه از کسی گرفته باشد ، یا به ارث برده باشد ، فقط وقتی موجودی مثل انسان را آفرید از شگفتی و ارزش و جایگاهی که برای ما قائل شد و به ما درک و شعور داد ، ما را اشرف مخلوقات نامید و به خودش گفت آفرین ولی مغرور نشد .

یک مخترع که یک وسیله را می سازد آن وسیله را در اختیار دیگران قرار می دهد برای آزمایش وقتی که از وسیله آسایش خاطر داشته باشد که کامل و بی نقص است فقط بروشور یا همان برنامه هایش را به روز می کند که این با همان قرآن و عترت محقق شد . و ما را به وسیله شیطان آزمایش می کند .

کبر یا غرور یکی از گناهان کبیره است و در روایات آماده است که خداوند به انسان مغرور نگاه و توجه نمی کند چرا که انسان مغرور کس دیگری را نمی بیند .

غرور خیلی بد است ، خود را کامل دانستن ، بی نقص دانستن ، بی توجهی به دیگران کردن ، جواب لطف دیگران را ندادن و ... از نمود غرور است .


انشاالله مغرور نباشیم .