سلام

دیشب شب جمعه بود  شب قدر و خیلی حال داد مراسم ، جاتون خالی

فقط یادمون باشه امروز هم روز قدره و همون فضیلت شب قدر رو داره .

طاعات و عباداتتون قبول باشه .