سلام

حاکم شرع و دولت باید بنا به دستورات و سنت پیامبر موظف است در امر ازدواج تسهیل کند. تسهیل این امر در کسور اسلامی ما فقط دادن یک وام به نام وام ازدواج ایت که گرفتن آن بسیار دشوار است و زحمت زیادی دارد. اما امروز خبری به گوش رسید که مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا نکرده است و نخواهد کرد. واقعا این جای تاسف دارد برای افراد مسئول.، بیکاری جوانان را برای تسهیل ازدواج مرتفع نکردید و حتی وام را هم افزایش ندادید!!! 

یک سوال دارم با 10 میلیون سهم مرد و 10 میلیون سهم زن، مرد میتواند مراسم عروسی و مخارج آن را تامین کند. یا زن میتواند جهیزیه خودش را تکمیل کند. پس بقیه زندگی چه می شود!!!! آیا فکر کردید بااین 20 میلیون زندگی شکل میگیرد و تسهیل در ازدواج می شود. یا واقعا عدد و رقم بلد نیستید یا حساب و خرج و مخارج دستتان نیست. عروسی و ماه عسل و جهیزیه پیش کش شما با 20 میلیون میتوان خانه ای اجازه کرد؟؟؟ این 20 میلیون را کجای دلمان بگذاریم؟ تسهیل که نکردید هیچ مشکلمان را هم افزایش می دهید و زیر بار قسط های بانکی باید برویم. اول زندگی و مشکلات فراوان. 

من همینجا از مسئولان مربوطه تقاضا می کنم فکری به حال تسهیل ازدواج کنند. از ولی امر مسلمین و رهبر انقلاب خواستارم که شخصا وارد عمل شوند. دولت موظف است در ایجاد اشتغال و دادن تسهیلات جهت راه اندازی شغل و نوآوری های که دارد اقدام کند و همچنین تسهیلات ازدواج را حداقل دو برابر کند تا اندکی در امر ازدواج تسهیل شود. تسهیل در ازدواج به این معناست.

دوستان مجرد پیگیرحقوق شهروندی خود باشند و بااتحاد این حقوق را اخذ کنند.