از طریق فرم زیر می توانید با من تماس بگیرید .

مطمئن باشید که نظرات شما خوانده ، بررسی و پاسخ داده می شود و نظرات شما برای من بسیار مهم می باشد . اگر نظرات خود را در فرم زیر به صورت خصوصی ثبت کنید کاملا محرمانه می باشد و در وبلاگ نمایش داده نمی شود و پاسخ آنها تنها از طریق ایمیل یا وب سایت برای شما ارسال می گردد . لطفا ایمیل و سایت خود را وارد کنید تا امکان آگاه سازی شما از تحویل و مطالعه و یا پاسخ به نظرات شما فراهم شود . آدرس ایمیل ما نیز برای ارتباط مستقیم تر :


      alirahmanipour.2m@gmail.com


باتشکر